Velkommen til DigiBLU prosjektsider ..

Barnehagelærerutdanningen ved studieleder Hege Løberg og Bokskapet ved dosent Helge Høivik, begge ved OsloMet – storbyuniversitetet har inngått avtale om et samarbeidsprosjekt gjennom 2019:

 • Tittel: DigiBLU
 • Ledelse Løberg og Høivik
 • Tidsramme 01.04.2019-28.02.2020 med mulig forlengelse.
 • Leveranser:
  • Kompetansehevingsprogram
   • Inntil 10 deltaker på PISA-kurs i 2. og 3. kvartal 2019. De fleste deltakerne har emneansvar.
   • Inntil 10 deltakere på PISA-kurs i 3. kvartal 2019. De fleste er nytilsatte i 2019.
   • Et antall deltakere fra BLU’s ledelse på PISA-XL som handler om læringsledelse med støtte i PISA-modellen. Dette gjennomføres gjennom prosjektperioden.
  • Nye titler fra PISA-deltakerne.
   Dette er mindre digitale “lærebøker” (læreverk i Bokskapets terminologi) som også er   arbeidsoppgave i PISA-kursene
  • Dokumentarfilm som følger og dokumenterer prosjektet.Filmen skal bidra til refleksjon og egenlæring.
   • Omfang: 15-20 minutter.
   • Arbeidstittel: Bokskapet BLUes
  • Fellesseminaret UBLU mellom universitetsbiblioteket og barnehagelærerutdanning
   • 12. februar 2020.
   • Framføring av oppnådde resultater i prosjektet pr februar 2020.
   • Partnerskap, kompetansedeling, tjenestetilbud.

Prosjektet vil bdra til å utvikle nasjonale samarbeidsrelasjoner, bl.a. gjennom

   • NUDGE-initiativet (Norwegian User and Developer Group Edx).
   • ReKomp – Nasjonalt nettverk for regional kompetanseutvikling i barnehager.

Strategisk samarbeid

 • Modeller
  • PISA
  • Partnerskap, “paraply”
 • Kompetanse.
  • 1. stilling. Merittert lærer.
 • Omleggingsplan. Koordinere tilbud og prosesser
  • Office 365: Prosjektgruppe, Planner
  • Cloudinary læringsobjekter
 • Nasjonalt samarbeid.
 • Internasjonalt samarbeid?

Deltakere